Hero main

Kantoor

Kantoor met meerder generaties is meer kans dan uitdaging.

Kantoor met meerdere generaties is meer kans dan uitdaging. Verschillende generaties binnen een bedrijf kunnen de succesfactor van het bedrijf worden. Dit kan echter alleen wanneer we begrijpen hoe men met hen omgaat en hoe zij zich daarbij prettig voelen.

Iedereen wordt ouder
Iedereen wordt ouder, net als de wereld om ons heen. Hogere levensverwachtingen en lage geboortecijfers stellen ons voor een tot dusver ongekende uitdaging waarop de meeste landen niet zijn voorbereid. 100 jaar worden is nu al niet meer bijzonder en in de meest ontwikkelde landen zijn er op dit moment meer ouderen dan werkenden. Bovendien lazen wij in Sedus Insights dat het alleen maar erger wordt. Sterker nog, in 2050 zal meer dan 50 procent van alle Japanners ouder zijn dan 65. In spanje, Italië en Duitsland zal dat boven de 30 procent liggen.

Nieuwe uitdagingen
De ouder wordende bevolking biedt ook voor projectinrichtingswereld voor nieuwe uitdagingen. In de kantoren bijvoorbeeld werkten altijd al verschillende generaties, maar tegenwoordig zijn medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt vaak gezonder dan voorheen. Deze doelgroep wilt ook graag blijven werken om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. In sommige gevallen moeten ze wel door werken omdat het pensioen bijvoorbeeld niet toereikend is. Daar komt bij kijken dat de kennis en ervaring die deze mensen hebben erg waardevol zijn voor het bedrijf!

Studies
Binnen een kantoor is het volkomen normaal dat er maar liefst vier verschillende generaties werken. Al die mensen hebben verschillende levensdoelen, een eigen manier van werken en verschillende gewoontes. Deze omstandigheden zorgen ervoor dat aandacht voor het kantoor met meerdere generaties noodzaak is. Meerdere studies hebben zich specifiek beziggehouden met de werkvereisten van de verschillende generaties. Alle studies concluderen hetzelfde: de mate waarin taken worden verricht is leeftijds -onafhankelijk en oudere medewerkers (die vroeger als innovatieremmend, langzaam en onproductief werden beschouwd) worden gezien als een belangrijke factor voor het bedrijf. Dit omdat zij beter inzicht hebben in de interne verbanden, werkwijzen en processen.

Generatieconflicten
Uit een enquête bleek dat 60 procent van de medewerkers weleens betrokken is geweest bij een conflict die generatie gerelateerd is. Als we het nuchter beschouwen hebben verschillende generaties bij het werk meer overeenkomsten dan verschillen. Alleen gaan ze er anders mee om. Wil men bereiken dat medewerkers het gevoel hebben dat ze erbij horen dat ze zich prettig voelen, dan moet er absoluut rekening worden gehouden met deze verschillende opvattingen.

Hoe bereik je een goed resultaat?
Goede resultaten kunnen alleen worden bereikt wanneer iedere medewerker meer inspraakrecht krijgen wat betreft keuze en faciliteiten. Onafhankelijk van de leeftijd, het geslacht, cultuur en vaardigheden is voor de ‘feelgoodfactor’ van essentieel belang in hoeverre men eigen werkplek persoonlijk kan inrichten, of er voor verschillende werkzaamheden beschikte plaatsen zijn en of het klimaat, de temperatuur en het licht individueel kan worden ingesteld.

Lastiger is wanneer er rekening gehouden moet worden met aspecten zoals verwachtingspatroon, psychologische eisen en prioriteiten van verschillende medewerkers. En dan met name wanneer er moderne kantooromgevingen worden gerealiseerd die tegen hiërarchische tradities ingaan en waarin medewerkers van verschillende herkomst zij aan zij moeten samenwerken. Dit is maatgevend voor de sociale betrekkingen. De belangrijkste aspecten zijn daarbij het gevoel voor ruimtevormgeving, zowel voor het individu (kantoor, werkplek) als voor de groep (team, werkomgeving), gevolgd door privacy, tevredenheid en de ruimtelijke mogelijkheden voor het inwinnen van informatie en het kiezen van een plek om te werken.

Lees ook : Bureaustoelen nodig? Bapri biedt ergonomie voor elk soort werkplek.

Kunnen we u helpen met uw projectinrichting?
Bel ons op 078-3031333 of laat ons u bellen:

Tags

Categorieen

Wist u dat?

Onze partner Bano Zorgbadkamers een doordacht badkamerconcept heeft voor de zorg? Bekijk www.banobadkamers.nl

Kees verhoef

Algemeen Directeur

Bel 0184 - 415577 of
Stuur mij een email

Laatste blog posts

Ontvang onze tips voor een geweldige werkomgeving.