Hero main

Kantoor

Zo nu en dan van werkplek wisselen vergroot werkplezier!

Slechts 4 procent van de medewerkers blijkt meermalen per dag van werkplek te wisselen, maar deze groep is over het algemeen meer tevreden over hun werkomgeving.

Uit onderzoek blijkt dat zo nu en dan van werkplek wisselen het werkplezier aanzienlijk vergroot. Het promotieonderzoek ‘De psychologie van de flexplek’ van Jan Gerard Hoendervanger (Hanzehogeschool Groningen) samen met Mark Mobach (Lector Facility Management), Iris de Been (Center for People and Buildings), Nico van Yperen (RuG) en Casper Albers (RuG) ondersteunt dat. Zij hebben eerder al artikelen gepubliceerd hierover. Dit lazen wij op hrpraktijk.nl .

Opvallend
Opvallend is dat het regelmatig van werkplek wisselen positief samenhangt met een heterogeen activiteitenprofiel, met de hoeveelheid overleg en met externe mobiliteit. Redenen om wel/niet te wisselen hebben niet alleen te maken met de activiteiten, maar ook met sociale en praktische overwegingen. De bevindingen uit het onderzoek lijken te suggereren dat de tevredenheid over de activiteitgerelateerde werkomgevingen vergroot kan worden door medewerkers te stimuleren meer van werkplek te wisselen. Dat zal echter niet voor iedereen van toepassing zijn, omdat er ook sterke bezwaren tegen wisselen naar voren kwamen en het niet altijd aansluit bij de werkpatronen; vermoedelijk zijn veel werknemers tevredener met een vaste werkplek. Het meer stimuleren zal ongetwijfeld leiden tot meer werkplezier.

Living Lab Healthy Workplace
Een tijdje terug is de Hanzehogeschool Groningen het Living Lab Healthy Workplace geopend. In dit lab wordt gebruik gemaakt van moderne technologie zoals bijvoorbeeld bewegingssensoren, apps en e-coaching. Dit om data te verzamelen over het gedrag en de gezondheid van gebruikers, maar ook over hun omgevingscondities (temperatuur, luchtkwaliteit, CO2-gehalte, licht, geluid en beweging). Ook is er innovatief en bewegingsvriendelijk meubilair geplaatst, zoals zit-sta bureau’s en andere meubelgadgets.

Kunnen we u helpen met uw projectinrichting?
Bel ons op 078-3031333 of laat ons u bellen:

Tags

Categorieen

Wist u dat?

Onze partner Bano Zorgbadkamers een doordacht badkamerconcept heeft voor de zorg? Bekijk www.banobadkamers.nl

Kees verhoef

Algemeen Directeur

Bel 0184 - 415577 of
Stuur mij een email

Laatste blog posts

Ontvang onze tips voor een geweldige werkomgeving.